Nabídky a události

Ke svému firemnímu profilu můžete přidat akční nabídku, běžnou nabídku nebo událost. V principu se jedná o možnost firmy prezentovat svoje produkty a služby zajímavým a jednoduchým způsobem. Počet možných nabídek/událostí se odvíjí od určitého tarifu (více zde
Nabídky lze vkládat k jakémukoliv firemnímu profilu přes klientský admin.
Pokud chcete vidět celkový přehled všech nabídek a událostí ve všech pobočkách vaší firmy vyberte ve výběrovém menu poboček pole „celkový přehled“
 
V jednom okamžiku se v závislosti na tarifu může zobrazovat až devět (viz zde) nabídek v různé kombinaci. Další můžete mít uložené v archivu ve svém adminu a kdykoliv je znovu použít, popřípadě upravit.

Zobrazování Nabídek a událostí:
 • Nabídky a události se zobrazují pouze u firem, které využívají Seznam naplno. 
 • V editačním formuláři nabídky, v náhledu nabídek je vidět, jak bude konkrétní Nabídka vypadat na jednotlivých službách seznamu.
 • Nabídky se zobrazují ve firemním profilu na následujících službách: Firmy.cz, Mapy.cz a v profilu ve vyhledávání Seznam.cz. Nabídky ukazujeme také u firemní karty ve vyhledávání Seznamu a na hlavní stránce Seznam.cz v takzvaném boxíku firem.
 • Zobrazování Nabídek na hlavní stránce Seznam.cz lze v nastavení profilu konkrétní pobočky vypnout. Viz obrázek. Jde o to, že nabídka se zobrazuje místo firemní vizitky. Klient si tak může vybrat, čemu dá přednost. Obecně ale mají kvalitní nabídky výrazně vyšší proklikovost. 
Nabídky a události se dělí na tři druhy:
 • Událost - jedná se o časově omezenou událost, jako je výstava, oslava (například novoroční), workshop, show a další. Má specifický červený štítek “událost”.
 • Akční nabídka - jedná se o akční nabídky produktu nebo služby (sleva, 2+1 zdarma) Je časově omezená. Má specifický oranžový štítek “akce”.
 • Běžná nabídka - upozorňuje na zajímavé zboží, produkty nebo služby, které firma nabízí. Jde o časově neomezenou nabídku. Má tmavě šedý štítek “nabídka”.
 
Povinné a nepovinné údaje:
 • Událost - Povinné údaje: název události, fotografie (orientace ideálně na šířku), první datum (pouze datum, čas události není povinný)
           Nepovinné údaje: odkaz na detail události, cena události, druhé datum akční události.
 
 • Akční nabídka - Povinné údaje: název akční nabídky, způsob akce, fotografie (orientace ideálně na šířku), popis akční nabídky, datum nabídky do
           Nepovinné údaje: odkaz na detail akční nabídky, cena nabídky
 
 • Nabídka - Povinné údaje: název události, fotografie (orientace ideálně na šířku), popis nabídky
           Nepovinné údaje: odkaz na detail nabídky, cena nabídky
 
Nabídky a události nelze využít pro prezentaci loterie, sázek, činnosti kasín a jiných hazardních her, tabákových výrobků a elektronických cigaret. Nabídka nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
 
Prioritizace nabídek a událostí: 
Při vytváření nebo úpravě nabídek můžete určit na jaké pozici se daná nabídka ve vašem profilu bude zobrazovat.
Priorita 1 – nejvyšší, se ukazuje na prvním místě, tedy nejvíce vlevo a zároveň bude zobrazena na hlavní stránce Seznam.cz. Zobrazování nabídek na hlavní stránce lze vypnout v záložce nastavení profilu.
Vizitka vaší firmy navíc bude označena štítkem dle druhu nabídky s prioritou 1. 
 
 
Způsob akce:
Vyjadřuje podstatu akce. Způsob akce může mít maximálně 25 znaků>
Lze použít například:
 • 2+1 zdarma
 • 20% sleva
 • Doprava zdarma
 • Sleva 100,- Kč
 • Akční nabídka, akce
 • Last minute
 
Co nelze použít:
 • Ušetřete
 • Zavolejte nám
 • Objednejte se…
 
Pravidla pro textovou část Nabídek a událostí:
 
 • Název akce musí odpovídat dané akci, či nabídce. Z názvu musí být zřejmé, čeho se nabídka/akce týká.
 • Veškeré zmínky v textu inzerátu o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně že je něco zdarma, musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné.
 • Velká písmena jsou v textu i nadpisu inzerátu povolena na začátku vět a vlastních jmen. Také je možné psát velkými písmeny maximálně osmipísmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce.
 • V textu Nabídek a událostí se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu.
 • Text Nabídek a událostí nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
 • Text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci.
 • Všechny texty jsou psané českým jazykem.
 • Popis, způsob akce a nadpis, se nesmí plně shodovat. Texty se mohou opakovat v případě, že jsou doplněny o další informace.
 
 
Odkaz na detail nabídky:
 
 • Do pole může být zadána pouze jedna URL adresa. (https://www.seznam.cz/ ).
 • Na cílové adrese musí být o dané akční nabídce, nabídce nebo události zmínka.  
 • Webové stránky o této akci musí pojednávat.
 • Nelze vložit odkaz na firemní profil.
 • Uživatel musí mít možnost se vrátit na předchozí stránku, pomocí tlačítka Zpět.
 • Odkaz nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem klamavý či nemorální, a musí být v souladu se s obecnými pravidly reklamy na Seznam.cz
 
Pravidla pro fotografie Nabídek a událostí:
Primární účel obrázku je upoutání pozornosti uživatelů, proto je povinnou položkou u všech typů nabídek. Obrázek by měl jasně a zřetelně prezentovat akční nabídku, nabídku či událost a měl by být orientován ideálně na šířku.

Jak by měl obrázek vypadat:
 • Minimální rozměr fotografie je 900 x 600 px a maximální datová velikost je 12 MB.
 • Obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala.
 • Obrázek ilustruje nabídku z daného oboru
 • Lze použít fotografii produktu
 • Orientace obrázku ideálně na šířku
 
Co není vhodným obrázkem:
 • Ten, který nesouvisí s obsahem nabídky
 • Nepatří sem bannery a jiné reklamní formáty vytvořené za jiným účelem.
 • Fotografie musí čitelná i ve výrazně menším rozlišení. Nabídka by z důvodů čitelnosti neměla mít více jak 20 % textu. Taková nabídka nemusí být schválená.
 • Obrázky nemohou obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka). S výjimkou odkazu na web nabídky, kde se klient dozví o nabídce či události více. Reklamní slogany a CTA tlačítka v obrázcích vyvolávají „efekt bannerové slepoty“ a snižují výkonnost reklamy.
 • Obrázek nesmí být jenom logo.
 • Obrázek nesmí být náhled stránky.
 • Nejsou povoleny animované obrázky.
 • Není povoleno průhledné pozadí.
 • Obrázek nesmí ležet, být deformovaný nebo oříznutý

Jaké obrázky použít:


Obrázek propaguje zlevněný zájezd.


Obrázek propaguje zlevněný zájezd.


Ilustrační obrázek produktu.


Ilustrační obrázek nového produktu firmy.


Obrázek propagující událost/akční nabídku.

Jaké obrázky nejsou vhodné:


Obrázek obsahuje více, než 20% textu.


Text v obrázku je nečitelný.


Obrázek nevyplňuje celý vymezený prostor.


Nejedná se o ilustrační obrázek a ve vymezeném prostoru by byl nečitelný


Zpracování nabídek:
 • Nabídka/událost se v profilu firmy zobrazí do třiceti minut po jejím uložení v klientském adminu, tedy bez ohledu na datum startu Akce.
 • Veškeré nabídky procházejí zpětnou kontrolou. V případě nesouladu nabídky s výše uvedenými pravidly může být nabídka zamítnuta (klient pak obdrží informaci, v jaké části zadaná nabídka nevyhověla pravidlům).