Kampaň - Firmy.cz

Pro zlepšení pozice vašeho firemního profilu ve výpisu na Firmy.cz, v mobilní aplikaci Mapy.cz a zobrazení na Mapy.cz, klikněte na Kampaně na horní liště vašeho adminu.

Dostanete se do výpisu kategorií, které máte ke svému firemnímu profilu přiřazené. Ihned vidíte, jestli jsou kampaně u jednotlivých kategorií aktivní nebo pozastavené a v případě aktivní kampaně uvidíte, na kolik je nastaven váš maximální limit pro danou kategorii.



Pokud byste si chtěli spustit kampaň i v jiné kategorii, než jste zařazeni, můžete si některou doporučenou kategorii přidat z výpisu nebo vyhledat jinou. Podmínkou přidání je, že kategorie, kterou si přidáte, bude k vašemu firemnímu profilu relevantní. V opačném případě mají administrátoři Firmy.cz právo vám tuto kategorii odebrat. Pro nastavení kampaně u vybrané kategorie slouží posuvníky. Pokud máte kampaň pozastavenou, můžete si ji aktivovat tlačítkem spustit kampaň. Odemkne se vám tím možnost nastavovat výši ceny. Pro lepší informaci o kategorii se můžete podívat na statistiky hledanosti, které se zobrazují pod názvem kategorie.

Investovanou částku upravíte buď táhlem, nebo ji můžete rovnou přepsat v buňce s cenou. Při nastavování částky ihned vidíte, jak se mění vaše pozice pro okres, kraj a celou ČR (kraj i okres je automaticky region, ve kterém je vaše provozovna umístěna). Nastavení táhla se automaticky ukládá a není nutné jej potvrzovat. Pro návrat k původní výši příhozu slouží tlačítko vedle táhla. Pod výpisem přiřazených kategorií si můžete nastavit upozornění v případě, že vaše pozice v určitém regionu o nějakou pozici klesne.



Pomohl Vám tento článek? Ne