Co je firemní profil

Profily na Firmy.cz jsou informací o předmětu činnosti firmy.

Firemní profil Seznam zdarma obsahuje 1 adresa, telefon, e-mail, web, otevírací doba, fotografie a popis činnosti.

Firemní Seznam naplno může obsahovat navíc až 5 kontaktů, logo, slogan a fotogalerii s až 20 fotografiemi, případně probíhající akční nabídky.

Profily jsou určeny pro všechny firmy a instituce. S přidáním firmy či instituce na Firmy.cz se automaticky vytvoří firemní detail, který je umístěn do vhodné tematické kategorie na Firmy.cz. Všechny profily jsou poté dohledatelné i přes mapový server Mapy.cz. 

Profily se řídí závaznými pravidly - více se dozvíte zde: Pravidla pro firemní profily


Pomohl Vám tento článek? Ne