Odstranění automaticky vyplňovaného hesla

Odstranění prohlížečem zapamatovaného a automaticky vkládaného hesla v přihlašovacím formuláři provedete pomocí následujícího postupu:
 
  • V pravé horní části okna klikněte na tlačítko  a v menu klikněte na položku Nastavení.

 
  • V panelu nalezněte část Vymazat údaje o procházení a klikněte na tlačítko Zvolte, co chcete vymazat.

 
  • Z nabízených možností zvolte Hesla.
  • Volbu potvrďte tlačítkem Vymazat.

 
Z bezpečnostního hlediska je lepší hesla v prohlížeči neukládat. Automaticky vyplňované heslo přináší mj. i riziko, že heslo zapomenete.
 

Pokud chcete zajistit, aby se prohlížeč na možnost zapamatování hesel již nedotazoval, postupujte následovně:

  • V pravé horní části okna klikněte na tlačítko  a v menu klikněte na položku Nastavení.
  • V panelu klikněte na tlačítko Zobrazit upřesňující nastavení.

 
  • Poté v části Nastavení autoamtického vyplňování u položky Ukládat hesla kliknutím nastavte přepínač na Vypnuto.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás