Informace pro odesílatele

Informace pro odesílatele
 
Jste-li odesílatelem zpráv na uživatele u Seznam.cz, tento rozcestník je určen pro vás. Najdete zde přehled nástrojů, které pomohou zlepšit doručitelnost vašich zpráv. To platí, ať už chcete obecně zvýšit validitu odesílaných reklamních kampaní, transakčních zpráv i osobní pošty, nebo jste se již potýkali s tím, že byly vaše zprávy na Seznam.cz vyhodnocovány za spam. Nástroje níže jsou dnes již zavedeným standardem a jejich využívání je důrazně doporučeno


Co mám dělat, když mé zprávy padají do Spamu?

Padají-li vaše zprávy u příjemců do spamu, doporučujeme zaměřit na následující faktory:
  • Rozesílejte na relevantní příjemce, kteří se k odběru novinek a obchodních sdělení přihlásili.
  • Nezískávejte odběratele neeticky – nákupem či převzetím od jiných subjektů, vyhledáváním adres na internetu, generátorem adres aj. Příjemce musí udělit souhlas se zasíláním přímo vám.
  • Udržujte databázi příjemců čistou, mažte příjemce, kteří vyjádří nesouhlas se zasíláním či dodatečně odhlásí odběr, odstraňujte i neexistující adresy či takové, na které se vrátí permanentní chyba.
  • Umožněte jendnoduché odhlášení příjemcům, kteří o vaše zprávy nadále nemají zájem. Nejlepší je odkaz pro odhlášení přímo ve zprávě. 
  • Implementujte moderní mechanismy pro zlepšení doručitelnosti a pokročilý monitoring zpráv – DMARC, DKIM, SPF, FBL. Tyto mechanismy, implementujete-li je správně a využíváte-li je efektivně, výrazně zlepšují doručitelnost zpráv u příjemců. Přečtěte si více o DMARC, DKIM, SPF a FBL.
  • Posílejte zprávy, které mají hlavu a patu. Přehledné, srozumitelné, bez zbytečného balastu. Nepište předmět velkými písmeny, rozumně zvolte i délku textu. Všechny odkazy ve zprávě by měly být funkční a nevést na podezřelé domény.
  • Nezasílejte příiš mnoho zpráv, aby se nestaly pro příjemce obtěžujícími.
  • Monitorujte reputaci IP adres odchozích serverů. Volte spolehlivé externí partnery pro zasílání e-mailingu. Roli může hrát i to, co dalšího proudí z poštovních serverů vašeho externího partnera, tj. zda jiný subjekt nesnižuje reputaci SMTP serverů.

Pravidla najdete přehledně sepsána třeba na stránce Dobryemail.cz a stránce věnované FBL.

Končí-li u příjemců ve složce Spam transakční zprávy (tj. registrační e-maily, obnova hesla, potvrzení objednávek, zakoupený digitální obsah, komunikace zákaznické podpory) a dospěli jste k názoru, že body výše byly naplněny, kontaktujte naši technickou podporu.

Co mám dělat, když mé zprávy padají do Hromadné?

Padají-li vaše hromadná sdělení, kupříklad obchodní sdělení, newslettery, oběžníky aj., do Hromadné, vězte, že je to tak správně. Tato složka vznikla za účelem umožnit uživatelům lépe třídit došlou poštu, oddělit opravdu důležité osobní zprávy (ty doručujeme do složky Doručené) od zpráv masového charakteru (řadíme do Hromadné). 

Končí-li u příjemců ve složce Hromadné transakční zprávy (tj. registrační e-maily, obnova hesla, potvrzení objednávek, zakoupený digitální obsah, komunikace zákaznické podpory), kontaktujte naši technickou podporu.

DKIM

DKIM nebo-li DomainKeys Identified Mail je metoda ověření, zda nebyla zpráva při cestě mezi odesílatelem a příjemcem pozměněna. V případě, že je DKIM podpis ověřen jako validní, zároveň indikuje, že byla zpráva skutečně odeslána někým, kdo má oprávnění doménu, uvedenou v DKIM podpisu, používat. Podrobnosti i RFC k DKIM lze nalézt např. na stránce DKIM.org.
 
Další informace o tom, jak DKIM funguje, jsme rozepsali v článku Email Profi > DKIM záznam


SPF

SPF nebo-li Sender Policy Framework je způsob, jak definovat, které servery mohou odesílat e-mailové zprávy z vaší domény. To se hodí, pokud potřebujete zajistit, aby se nikdo nepokusil zasílat e-mailové zprávy za vás. Rozhodnete-li se využít SPF a vytvořit na doméně tento záznam, měli byste do SPF záznamu zahrnout všechny servery, které z vaší domény odesílají elektronickou poštu.
 
Další informace o tom, jak SPF funguje, jsme rozepsali v článku Email Profi > SPF záznam


DMARC

Mechanismus DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) slouží k validaci e-mailových zpráv, k čemuž využívá kombinaci již existujících principů SPF a DKIM. Umožňuje majiteli domény zabezpečit elektronickou komunikaci tím, že pomůže lépe zachytávat nevyžádanou poštu zneužívající jeho doménu. Aktivovat lze také zasílání reportů o odesílaných zprávách a chování příjemců. Díky těmto možnostem může správce domény kontrolovat, kdo využívá doménu k odesílání zpráv, kolik zpráv odchází a kam a jak jsou zprávy vyhodnocovány na straně příjemců.
 
Další informace o tom, jak DMARC funguje, jsme rozepsali v článku Email Profi > DMARC záznam


FBL

Feedback loop od Seznam.cz je bezplatný nástroj pro zpětnou vazbu, prostřednictvím kterého dostává registrovaný rozesílatel zpětnou vazbu o tom, kdo označil jeho zprávy v Seznam.cz Emailu jako spam.

Budete mít přehled o tom, jak vaše kampaň působí na lidi. Doručujte efektivně zprávy jen těm, kteří je opravdu chtějí. Adresáty, kteří vaše e-maily označili za spam, odstraňujte ze své databáze – předejdete tak zhoršení reputace vaší IP adresy. Ta klesá s každou další stížností a hrozí automatické padání do složky Spam či úplné zablokování.

Další informace o tom, jak FBL funguje, jsme rozepsali v článku Feedback look (FBL)


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás