Not authenticated, please use AUTH first

Zprávu nelze odeslat, protože server odmítl e-mailovou adresu odesílatele. Adresa odesílatele byla jmeno.prijmeni@seznam.cz. Předmět '', Účet: 'pop3.seznam.cz', Server: 'smtp.seznam.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '550 5.7.1 Not authenticated, please use AUTH first.', Port: 465, Zabezpečení (SSL): Ano, Chyba serveru: 550, Číslo chyby: 0x800CCC78

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, mohla nastat některá z těchto situací.

 • V poštovním programu není v nastavení účtu zapnuto "Server požaduje ověření" v části Odchozí pošta. Překontrolujte si nastavení svého programu dle příslušného návodu v části Poštovní programy v levém menu této nápovědy. Aby vám šlo odesílat přes smtp.seznam.cz, ověření uživatele musí být zapnuto.
 
 • V poštovním programu máte ke svému účtu přiřazen profil s nastavením odchozí pošty, ve kterém jsou vyplněné údaje k jiné e-mailové adrese. To se může stát zejména, pokud nastavujete do poštovního klienta druhý e-mailový účet a v části Odchozí pošta zvolíte již dříve uložené nastavení pro SMTP. Týká se to zejména poštovních klientů Mozilla Thunderbird, Apple Mail a pár dalších (v programu Microsoft Outlook problém nenastává).
   
 
 • Doporučujeme pro každý účet e-mailové pošty v klientovi vytvořit i nové nastavení SMTP. Údaje pro odchozí poštu můžete opravit i dodatečně v nastavení účtu.
   
 
 • Ujistěte se, že máte pro každý nastavený poštovní účet i zvlášť vytvořený profil pro SMTP s údaji ke stejnému účtu a že je tento profil u účtu v části Odchozí pošta přiřazen.
 
 • V poštovním klientovi v části Odchozí pošta je špatně uvedená e-mailová adresa v poli Uživatel.
  • Adresa musí být napsána v celém tvaru, včetně domény za @. Také by měla být buď stejná jako ta pro příchozí poštu a nebo se musí jednat o adresu, která je v nastavení e-mailové schránky na Email.cz povolená jako tzv. Adresa pro odesílání. Více najdete k ověřování na SMTP serveru najdete také v článku k chybě 5.1.0 Use your own address, please.Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás