Zakázaná IP adresa

Proč došlo k zablokování?

K zablokování IP adresy pro přístup k emailovým schránkám může nejčastěji dojít v případech, kdy je z dané IP adresy vedena činnost narušující běžný chod služby nebo činnost ohrožující její bezpečnost.

Věnujte prosím pozornost následujícím bodům a proveďte doporučené kroky.
 

Z IP adresy je vedena činnost ohrožující bezpečnost služby

Druhy této činnosti jsou různé a nejčastěji se vztahují k cílenému využití masových útoků z Botnetů.

Doporučený postup:
 
 1. Kontaktujte svého poskytovatele internetu a informujte se, zda máte přidělenu statickou veřejnou IP adresu.
  1. Jestliže máte přidělenu statickou veřejnou IP adresu, apelujte na správce svého počítače ve směru jeho zabezpečení. Neboť je pravděpodobné, že počítač je zneužíván k páchání nežádoucí činnosti.
    
  2. Jestliže nemáte přidělenu statickou veřejnou IP adresu, vzneste na poskytovatele vašeho internetového připojení požadavek na zvýšení zabezpečení jím poskytované sítě. Případně požádejte o přidělení statické veřejné IP adresy.
 2. Po provedení odpovídajícího zásahu přejděte na stránku s informací o přidělené IP adrese a poznamenejte si informaci za nadpisem "Vaše IP adresa je".
   
 3. Po provedení kroků 1) a 2) kontaktujte technickou podporu služeb Seznam.cz pomocí tlačítka na konci této stránky "Vyřešit problém teď hned".

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás