Zobrazení uloženého hesla

Při přihlašování na stránky služeb, zabezpečených heslem, je možné si jméno a heslo uložit do prohlížeče. Uložená hesla si můžete v prohlížeči Apple Safari zobrazit pomocí následujícího postupu:

  • V levé horní nabídce klikněte na Safari a v menu vyberte Předvolby.
  • V části Hesla zatrhněte v levém dolním rohu "Zobrazit hesla k vybraným webovým stránkám".
  • Následně můžete být požádáni o zadání hesla k vašemu uživatelskému účtu MacOS. Pokud ano, zadejte jej a potvrďte. Poté dojde k zobrazení uloženého hesla v označeném řádku seznamu.

Je návod příliš stručný? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 

  • V levé horní části okna klikněte na volbu "Safari" a v menu klikněte na položku "Předvolby".

  • Vyberte záložku "Hesla". Pokud máte na svém uživatelském účtu v systému MacOS nastaveno heslo, systém požádá o jeho zadání.

  • Na záložce "Hesla" se nachází všechna v prohlížeči uložená hesla. Nad každé heslo stačí najet kurzorem myši.

  • Po najetí kurzorem myši se zobrazí původně skryté uložené heslo.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás