POP3 nastavení Apple Mail

Nastavení programu Apple Mail k práci s poštou pomocí protokolu POP3 provedete dle následujícího návodu:
 

 • Spusťte Apple Mail.
 • V nabídce zvolte možnost "Přidat jiný e-mailový účet" a klikněte na "Pokračovat".

 • V zobrazeném okně zadejte do pole "Celé jméno" své jméno či libovolný alias, které se pak budou příjemci zobrazovat jako jméno odesílatele zprávy.
 • Do pole "E-mail" zadejte svoji e-mailovou adresu.
 • Do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo.
 • Na další krok průvodce přejděte kliknutím na tlačítko "Vytvořit".
 • Nastavení se zkontroluje a pokud program sám nenajde vhodné nastavení, zobrazí upozornění "Účet je nutné nastavit ručně". V takovém případě pokračujte tlačítkem "Další".

 • V dalším kroku pro server příchozí pošty vyberte pro "Typ účtu" volbu "POP".
 • Jako "Poštovní server" zadejte "pop3.seznam.cz".
 • Do pole "Uživatel" zadejte své uživatelské jméno (bez @seznam.cz). Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz, uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé emailové adresy (například: jan.novak@email.cz nebo jan.novak@post.cz).
 • Do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo.
 • Poté klikněte na tlačítko "Další".

 • V dalším kroku pro server odchozí pošty do pole "SMTP server" zadejte "smtp.seznam.cz".
 • V případě, že v poli "Uživatel" nejsou vyplněny žádné informace, zadejte do pole své uživatelské jméno (bez @seznam.cz). Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé emailové adresy (například: jan.novak@email.cz nebo jan.novak@post.cz).
 • V případě, že v poli "Heslo" není vyplněna žádná informace, zadejte do pole své přístupové heslo.
 • Poté znovu klikněte na tlačítko "Vytvořit".

 • U vytvořeného POP3 účtu následně proběhne stažení zpráv ze serveru.

A to je vše. Účet je nyní nastaven a doručené zprávy se nyní budou stahovat do klienta Apple Mail.

Mail ve výchozím stavu maže poštu (po týdnu či jiné době)

Po přidání POP3 e-mailového účtu dle postupu výše bude v Mailu automaticky nastaveno, že se zprávy starší 7 dní smažou ze serveru (tj. z webmailu Email.cz). Chcete-li, aby vám ve webovém rozhraní e-mailové schránky pošta zůstávala déle, nebo naopak, aby se mazala dříve, postupujte takto:
 
 • V Mailu přejděte do Mail > Předvolby.
 • Na záložce Účty klikněte na účet, jehož nastavení chcete upravit.
 • Na záložce Informace o účtu najdete nastavení Po načtení zprávy odstranit kopii ze serveru
  • Odškrtnutím volby nastavíte, aby zprávy vždy zůstávaly na serveru a klient je nemazal vůbec
  • Ponecháte-li volbu zaškrtnutou, můžete nastavit jiný počet dní, po nichž se stažená zpráva smaže

 

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás