POP3 nastavení pro aplikaci Gmail

Nastavení poštovní aplikace Gmail v systému Android ke stahování pošty protokolem POP3 a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

Pozor! Poštovní aplikace na systémech Android 4x a nižších nepodporují potřebné bezpečnostní protokoly (minimálně TLS 1.2) a nastavení zabezpečeného spojení na nich nebude fungovat. Více informací v článku Poštovní klient se nepřipojí pomocí SSL/TLS.
 
 • V mobilním zařízení přejděte do "Nastavení".


   
 • V Nastavení přejděte do části "Účty".


   
 • Zde na konci seznamu zvolte možnost "Přidat účet".   
 • Přidejte účet "Osobní (POP3)".


   
 • Zadejte svoji celou e-mailovou adresu a poté ťapněte na tlačítko "RUČNÍ NASTAVENÍ".   
 •  Znovu zvolte "OSOBNÍ (POP3)".


   
 • Do pole "Uživatelské jméno" zadejte své uživatelské jméno.

  Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)
   
 • Do pole "Ověření" zadejte své přístupové heslo. POZOR! Používáte-li dvoufázové ověření při přihlašování, zadejte své heslo pro poštovní protokoly a CalDAV.
 • Jako "Server" zadejte "pop3.seznam.cz".
   
 • Port zadejte "995".
   
 • Typ zabezpečení zvolte "SSL/TLS".
   
 • V nastavení Mazat e-maily ze serveru můžete zvolit mezi "Žádný" nebo "Při smazání z Doručené pošty" aplikace.
   
 • Pokračujte tlačítkem "Další".


 

  Jako "Server SMTP" zadejte "smtp.seznam.cz".
   
 • Port zadejte "465".
   
 • Typ zabezpečení zvolte "SSL/TLS" a zatrhněte volbu "Vyžadovat přihlášení".
   
 • Do pole "Uživatelské jméno" zadejte své uživatelské jméno.

  Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)
   
 • Ověřte si, zda v poli "Ověření" máte své platné přístupové heslo.
   
 • Pokračujte tlačítkem "Další".


   

 • V dalším kroku si dle vlastních potřeb nastavte chování aplikace při stahování zpráv a stiskněte "Další".
 • Následně si zvolte název vytvořeného účtu a jméno, které se bude zobrazovat u vašich zpráv jako Odesílatel a znovu pokračujte pomocí ťapňutí na "Další".


   
 • Po dokončení nastavení jste vráceni zpět do menu aplikace Gmail a krokem zpět již můžete využívat nově nastavený Seznam účet.

   


Gmail maže poštu ze serveru

Po přidání POP3 e-mailového účtu do aplikace Gmail se můžete setkat s tím, že se budou ze serveru (a tím i z webového rozhraní e-mailové schránky) mazat některé zprávy. Pokud se tak děje, zkontrolujte si nastavení POP3 účtu:
 
 • V Androidu přejděte do Nastavení > Účty.      
 • Vyberte účet, jehož nastavení chcete zkontrolovat či změnit.
 • Na konci nastavení otevřete volbu Ostatní
 • V části Mazat emaily ze serveru můžete nastavit následující:
  • Žádné – stažené zprávy se ze serveru nebudou mazat
  • Při smazání z Doručené pošty –  zprávy se ze serveru odstraní poté, co je smažete v klientovi


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás