Doménový koš

Doménový koš se stará o doručování zpráv, které míří na neexistující adresy na vaší doméně. Můžete si tak nastavit, jak bude nakládáno se zprávami zaslanými např. na adresu s překlepem v uživatelském jméně.
 

Nastavení doménového koše

  • Po přihlášení na Email Profi správcovským účtem a volbě požadované domény se přesuňte do záložky Nastavení.
  • Zde je v části Doménový koš dostupný přepínač pro aktivaci funkce doménového koše.

 
  • Pokud je funkce vypnutá, zprávy směřované na neexistující schránku na doméně budou zahozeny a odesílateli se vrátí chybové hlášení o neexistenci takové adresy.

 
  • Pokud přepínačem funkci zapnete, zobrazí se ihned možnost nastavení, do které schránky budou doručované zprávy směrovány.
  • Vyberte nebo vepište adresu cílové schránky a potvrďte tlačítkem Uložit.

 
  • Po potvrzení se zvolená schránka zobrazí v nastavení doménového koše.
  • Kliknutím na přepínač doménový koš vypnete.
  • Kliknutím na nastavenou adresu můžete adresu upravit.


Tímto je doménový koš nastaven a aktivován, takže zprávy zaslané na neexistující e-mailové adresy na vaší doméně, budeme směřovat do doménového koše.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás