Nastavení

V nastavení domény, jejíž registrátorem je Seznam, můžete provést pár nastavení, zkontrolovat, zda má platné MX záznamy pro směrování pošty, najít seznam tzv. rezervovaných adres a nebo doménu odstranit ze služby Email Profi. Můžete provést následující změny:
 
  • Doménový koš – schránka pro sběr zpráv zaslaných na neexistující adresy na doméně
  • Přesunutí domény do jiné organizace
  • Přesun domény k jinému poskytovateli – autorizační heslo ke změně registrátora domény ze Seznamu na jiného poskytovatele
  • Rezervované adresy – zobrazí seznam rezervovaný adres, tj. takových, které automaticky existují (a tedy je nelze ručně založit) a poštu na ně odeslanou doručíme správcům domény

 

Doménový koš

V druhé části nastavení můžete aktivovat doménový koš a nastavit mu cílovou schránku. Doménový koš se stará o doručování zpráv, které míří na neexistující adresy na vaší doméně. Můžete si tak nastavit, jak bude nakládáno se zprávami zaslanými např. na adresu s překlepem v uživatelském jméně. Pokud je funkce vypnutá, zprávy směřované na neexistující schránku na doméně budou zahozeny a odesílateli se vrátí chybové hlášení o neexistenci takové adresy.
 
  • Přepněte položku Doménový koš do stavu zapnuto.
  • Zadejte cílovou schránku, kam chcete zprávy zaslané na neexistující adresy zasílat.
  • Uložení nastavíte tlačítkem Uložit.

Celý postup pro nastavení doménového koše najdete v článku Doménový koš.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás