Archivní mapový podklad z 19. století

Archivní mapový podklad tvoří mapy z let 1836-1852. Historická mapa tedy zobrazuje dnešní území České republiky před více jak 150 lety.

Druhé vojenské mapování, též „Františkovo“, proběhlo v letech 1806 až 1866 na území Rakouska-Uherska.

Mapování Čech proběhlo v letech 1842-1852. Morava a Slezsko byly mapovány v letech 1836-1840.

Měřítko mapování bylo 1:28 800. Popud k mapování dal císař František II.

Obsahem map jsou cesty, zděné budovy, kamenné mosty. Z přírodních prvků: pole, louky a pastviny, lesy, rybníky a toky. Výškové poměry jsou vyjádřeny Lehmannovými šrafami.

Historická mapa je dostupná pro přiblížení 5 (kraje) až 13 (obce) a nedosahuje tedy největšího možného přiblížení 16 (adresy).

Vysvětlivky pro některé značky v mapě naleznete v legendě.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás