Zpětná vazba a hlášení chyb

Tento článek nápovědy není aktuální. Připravujeme jeho aktualizaci.

V aplikaci, mapových podkladech či jiných zobrazených informacích či fotografiích se může vyskytnout nějaká chyba či nepřesnost. Budeme rádi, když nás na takové případy upozorníte, abych je mohli co nejrychleji napravit.

Zároveň nám můžete pomoci se zpřehledňováním a doplňováním informací v mapách.
 

Nahlášení chyby či sdělení názoru

Kontaktní formulář si zobrazíte ťuknutím na tlačítko tří teček v pravém horním rohu.
Na konci zobrazené nabídky ťukněte na volbu "Nahlásit chybu".

Ve formuláři je možné zaslat připomínku nebo nahlásit potíže při práci s aplikací.Do políček uveďte sledované potíže, čím podrobnější informace budou, tím rychleji bude možné hlášení prověřit a zajistit nápravu.

Nezapomeňte ani na svoji kontaktní adresu v případě nutnosti doplnění údajů hlášení či informování o provedené opravě.
Ťapnutím do pole s ikonkou fotoaparátu "Řeknete to lépe fotkou?" můžete ke zprávě přidat i další potřebné soubory a fotografie.


Pod nabídkou "Odesílané informace" se nacházejí údaje o používaném mobilním zařízení. Ty budou zaslány spolu s celým formulářem a výrazně tak napomohou při ověřování hlášení.

Část "O aplikaci" obsahuje dostupné odkazy na legendu znaků v mapách, hodnocení aplikace a odkaz na licenční ujednání a partnery. Na konci obrazovky naleznete čílos verze aplikace.

 

Doplnění informací a fotografií

U tzv. POI či zájmových bodů, tedy všech aktivních ikonek v mapě, označujících instituce, zastávky, rozhledy apod. se mohou zobrazovat v detailu i fotografie a popisky.

Ne všechny tyto body je však mají, nebo mají jen zástupnou fotografii např. z Panorama. V aplikaci však tyto údaje můžete jednoduše sami doplnit.

  • V pravém horním rohu ťukněte na ikonku tří teček.
  • V zobrazené nabídce zvolte Upravit info a do zobrazeného formuláře napište potřebné a požadované změny.

  • Nebo v zobrazené nabídce zvolte Přidat fotografie a vyberte potřebné soubory nebo fotografii rovnou pořiďte.Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás