Navigace v aplikaci Mapy.cz

Navigování včetně hlasové navigace lze v aplikaci Mapy.cz spustit na již naplánované trase a to na té, kterou jste právě naplánovali, nebo i na té, kterou jste si již dříve uložili do Moje mapy. Nezapomeňte, že v offline režimu lze navigovat pouze v mapách, které jste si stáhli a uložili do zařízení.
 
Automatická navigace na cestě je dostupná na zařízeních se systémem Android a iOS. Pro systémy Windows Mobile je dostupná navigace pouze s ručním posuvem mezi jednotlivými body.

V závislosti na používaném systému se může vzhled navigace v některých drobnostech lišit.
 
 • U naplánované trasy stačí ťuknout na NAVIGOVAT,
  tím se spustí navigace.
   
 • Následně se již nacházíte v navigaci, mapa se automaticky přiblíží na vaši pozici.

Na displeji vidíte:
 
 • modrou šipečku, znázorňující vaši pozici a směr jízdy
 • vpravo nahoře informaci o projížděném úseku
 • vlevo dole se mohou zobrazovat informativní ikonky k provozu (např. rychlostní limit)
 • pod touto ikonkou je ještě volba mapového podkladu (letecký podklad je dostupný JEN online)

 
 • ve spodní části displeje jsou informace o celé trase (odhadovaný čas trasy, vzdálenost i čas příjezdu)
  - kliknutím na lištu se navigování přeruší a znovu se zobrazí plánovač trasy
 
Tip:
 • Ťuknutím do mapy se skryje spodní lišta a mapa se roztáhne na celý displej.
 • Při pohybu se mapa automaticky natáčí.
 
Mapu lze během navigování také uchopit a posunout, např. když si chcete ověřit úsek dále před vámi. Po krátké chvíli se však mapa sama přesune zpět do výchozí aktuální pozice, abyste neztratili přehled.

Na některých zařízeních se navíc v notifikační liště zobrazuje informace o probíhajícím navigování. Můžete se tak přepnout i do jiné aplikace a přesto mít navigaci stále na očích.Informace a pokyny mohou být na podporovaných zařízeních zobrazeny i na zamykací obrazovce.Stejným způsobem funguje i navigace pro cyklisty a pěší.
Pro pěší se jen změní ikonky ze šipky na ikonku tečky s kurzorem vyznačujícím směr, jakým se se zařízením díváte. 

Hlasová navigace

Hlasová navigace je dostupná pouze pro zařízení se systémy Android a iOS.
Dostupná je v 7 jazycích: češtině, angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, polštině a maďarštině
Podporuje-li to zařízení, je možné si v aplikaci pro Android zvolit i hlas, jakým bude aplikace navigovat.
 
 • Pro zapnutí hlasových příkazů ťukněte ve spodní liště na NASTAVENÍ NAVIGACE.

 
 • V nabídce zatrhněte Hlasové povely.

 
 • Pokud je položka dostupná, můžete si ťuknutím na Hlas navigace zvolit preferovaný hlas i jazyk.
 
 Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás