Změna hesla

Změnu hesla lze provést po přihlášení na adrese http://ucet.seznam.cz/.

  • Přihlaste se současným jménem a heslem. 
  • Po levé straně klikněte na odkaz "Změnit své heslo".

  • Do kolonky"Dosavadní heslo" zadejte své aktuální, platné heslo.
  • Do kolonky "Nové heslo" napište nové heslo, nové heslo se může skládat ze znaků A-Z, a-z, 0-9 a znaku "." (tečka). 
  • Indikátor síly hesla musí být alespoň žlutý "dobré".


  Síla hesla je ukazatel, který říká, jak jednoduché je Vaše heslo uhodnout. Je ve Vašem zájmu, aby Vaše heslo bylo silné. Docílíte toho přidáním velkého písmene, či zadáním číslice. V naší nápovědě se můžete blíže seznámit s doporučeními, jak zvolit bezpečné heslo pro přístup do schránky.


  • Do kolonky "Ověření hesla" zopakujte heslo, které je uvedeno v kolonce "Nové heslo".
  • Klikněte na tlačítko "Uložit změny". 
  Pokud vše proběhlo správně, zobrazí se nápis "Úspěšně uloženo" .  Od této chvíle bude při přihlášení již požadováno nové heslo!


  Pomohl Vám tento článek? Ne

  Kontaktujte nás