Připojení k serveru se nezdařilo


Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: 'Seznam Email - abcdabcdx', Server: 'smtp.seznam.cz', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 10061, Číslo chyby: 0x800CCC0E


Pokud se setkáte s touto chybou při odesílání ve vašem poštovním programu, nahraďte ve vlastnostech účtu adresu "smtp.seznam.cz" IP adresou "77.75.72.43". Dále překontrolujte, zda máte v poli "Port:" uvedeno číslo "25". Pokud potíže přetrvávají, spusťte příkazový řádek a zadejte:

telnet smtp.seznam.cz 25

Jestliže se nezobrazí: 220 Seznam SMTP server waiting for your HELO/EHLO, kontaktujte v této záležitosti svého správce systému/sítě či poskytovatele Internetu a překontrolujte např. nastavení antivirového programu a firewallu, které by mohly spojení se serverem blokovat

V opačném případě zkuste přeinstalovat (aktualizovat) váš poštovní program, nebo použijte jiný poštovní program.

Poznámka: Příkazový řádek naleznete pod menu "Start" > "Programy", nebo "Start" > "Programy" > "Příslušenství" 


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás