Optimalizace

Můžete nastavit, aby se naše stránka zobrazovala ve výsledcích fulltextu na předních pozicích?

Nemůžeme, řadicí algoritmus funguje automaticky. Uvědomujeme si ale, že pro vaše podnikání může být přítomnost v Seznamu důležitá. Pokuste se proto své stránky optimalizovat podle návodu v části optimalizace webu. K propagaci svých stránek můžete využít také placené služby Seznamu, které však na umístění ve fulltextu přímý vliv nemají.

Jak stránkám pomoci, aby byly ve výsledcích výše?

Každé stránce přidejte odpovídající titulek (tag <title> v hlaviččce stránky). Kromě umístění ve výsledcích tím vyhledávajícím pomůžete s rozhodováním, zda má smysl na vaši stránku klikat.

Pište o věcech, o kterých jiní nepíšou. Dostanete se tak do výsledků na tisíce méně frekventovaných dotazů, které jsou v součtu pro celkovou návštěvnost rozhodující.

Pište zajímavě, aby na vás lidé z jiných stránek rádi odkazovali. Odkazujte na související stránky. Vyměňujte si odkazy s jinými tematickými weby. Snažte se, aby cizí odkazy vedly nejenom na vaši hlavní stránku, ale raději na takovou stránku, která úzce souvisí s tématem.

Adresy stránek (URL) a jména souborů se snažte nastavit tak, aby uživateli samy o sobě naznačovaly, co na té které stránce najde. V dynamických adresách odbourejte zbytečné parametry a celé URL se snažte udržovat rozumně dlouhé.

Nadpisy svých textů zadávejte do HTML tagů h1h6. Vyhledávač neumí číst obrázky nebo soubory ve formátu Flash, a proto jejich textový obsah pokud možno opište do alternativních prvků HTML stránky. Jestliže ve stránkách používáte rámy (frameset), zapište zástupný text do tagu noframes.

Stránka není k nalezení na slova, která jsou zadaná v meta tagu keywords. Proč?

Na hodnotu meta tagu keywords nebereme ohled. Uživatelům se snažíme na jejich dotaz nabídnout stránky, které obsahují hledaný dotaz v titulku nebo v textu stránky.

Čím mám oddělovat slova v URL?

Pokud jednotlivé části URL oddělíte pomlčkami, tečkami nebo podtržítky, vyhledávač je bude brát jako samostatná slova. Jestliže naopak napíšete slova v URL dohromady, zpravidla rozpoznána nebudou.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás