Licenční podmínky mapových podkladů

Mapový podklad je chráněn autorským zákonem a manipulace s ním je tedy omezena. Jeho další použití je možné následovně:

A. Screenshot (otisk obrazovky) - možnost použití pro osobní i komerční účely u všech mapových podkladů kromě map Letecká 12', Letecká 06' a Letecká 03'. A to pro další publikaci v rámci vlastních dokumentů, tištěných letáků apod. ve formě papírových výtisků i elektronických dokumentů (např. PDF). Doplnění vlastních informací (např. doplňující popisy) je povoleno. Seznam.cz však negarantuje vhodnost technické kvality podkladu pro toto použití.

Podmínkou pro publikaci je uvedení zdroje ve formě loga Mapy.cz (onas.seznam.cz/cz/ke-stazeni/loga/), v případě malých výřezů popisu: Zdroj: "Mapy.cz". A uvedení (ponechání) copyrightu vlastníka autorských práv na základě zvoleného mapového podkladu. Příslušný copyright je uveden v levém dolním rohu mapového okna, nebo v seznamu níže.

B. Mapy API (api.mapy.cz) - použití mapového podkladu na WWW stránkách k nekomerčním i komerčním účelům, nutné dodržení licenčních podmínek - smluvního ujednání pro službu MAPY API.

V případě pochybností kontaktujte patřičného vlastníka autorských práv k Vámi zvolenému mapovému podkladu:

Obecná mapa:

 • „© Seznam.cz, a.s.“
 • „© Slovenská agentúra živ. prostredia“ - digitální model terénu SR
 • „© Národné lesnické centrum SR“ - lesní a polní cesty SR
 • „© Přispěvatelé OpenStreetMap“ (jen mimo ČR a SR)

Cykloturistická, zimní a letní mapa:

 • „© Seznam.cz, a.s.“
 • „© AOPK ČR – ochrana přírody a krajiny"
 • „© Slovenská agentúra živ. prostredia“ - digitální model terénu SR
 • „© Národné lesnické centrum SR“ - lesní a polní cesty SR
 • „© Přispěvatelé OpenStreetMap“ (jen mimo ČR a SR)

Letecká mapa (ortofotomapa):

 • „© TopGis, s.r.o“ (zoom 9-20 jen v ČR)
 • „© EUROSENSE s.r.o.“ (zoom 9-19 jen SR)
 • „© GEODIS Slovakia s.r.o.“ (zoom 9-19 jen SR)
 • „© www.basemap.at“ (zoom 9-19 jen Rakousko)
 • „© NASA Earth Observatory“ (zoom 2-8)
 • „© USGS & NASA. Datasource: Global Land Cover Facility“ (zoom 9-12 jen mimo ČR a SR)

Archivní letecká mapa 12', 06' a 03':

 • „© GEODIS BRNO, s.r.o“ (zoom 9-20 jen v ČR)
 • „© EUROSENSE s.r.o.“ (zoom 9-19 jen SR)
 • „© GEODIS Slovakia s.r.o.“ (zoom 9-19 jen SR)
 • „© NASA Earth Observatory“ (zoom 2-8)
 • „© USGS & NASA. Datasource: Global Land Cover Facility“ (zoom 9-12 jen mimo ČR a SR)

Historická mapa:

 • „© 2nd Military Survey, Austrian State Archive“
 • „© Datový podklad MŽP ČR“
 • „© Laboratoř geoinformatiky UJEP“

Panorama:

 • „© Seznam.cz, a.s."
 • „© GIS - Stavinvex, a.s.“
 • „© GEODIS BRNO, s.r.o“

3D mapa:

 • „© TopGis, s.r.o.“
 • „© GEODIS BRNO, s.r.o“

Uživatel spotřebitelem:

V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás