Indexování

Jak poznám, že SeznamBot byl na mých stránkách?

Můžete nahlédnout do návštěvního logu vašeho webu (zpravidla se jedná o access logy), kde se SeznamBot bude hlásit jako:

SeznamBot/3.2
UserAgent = Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://fulltext.sblog.cz/)

Můžu zakázat indexování některých svých stránek? Zohledňuje Seznam meta tag robots?

Ano, viz stránka meta tag robots.

Můžu zakázat stahování některých částí webu SeznamBotem?

Ano, použijte k tomu soubor robots.txt. Pokud pouze chcete, aby vaše stránky nebyly ve výsledcích vyhledávání, v robots.txt stahování povolte a použijte meta tag robots.

Berete u odkazů ohled na atribut rel="nofollow"?

Ano, odkazy s rel="nofollow" nejsou SeznamBotem následovány. Z odkazu je zaindexován pouze text uzavřený mezi tagy <a href="/…">text</a>.

Jak zajistit, aby robot prošel všechny moje stránky?

Na každou stránku by měl vést alespoň jeden odkaz. Webu též můžete vytvořit sitemapu, v níž můžete určit, které stránky by měl robot navštěvovat častěji.

Máme více domén se stejným obsahem, vyhledávač Seznamu ale zná jenom jednu. Co s tím?

Pokud náš robot najde dvě identické nebo velmi podobné domény, rozhodne se, která je důležitější, a druhou může přestat indexovat. Pokud se domníváte, že robot určil důležitější doménu chybně, můžete nám to oznámit prostřednictvím technické podpory. Uveďte prosím co nejvíce podrobností.

Chcete-li takovému stavu předcházet, zakažte indexování všech identických domén kromě jedné, nebo všechny domény přesměrujte na hlavní doménu pomocí HTTP stavu 301 Moved Permanently nebo 302 Moved Temporarily. V nouzi lze k přesměrování použít také meta tag refresh. Přesměrování JavaScriptem nedoporučujeme.

Nejlepším řešením je nevytvářet více domén s identickým nebo velmi podobným obsahem. Více informací o zákazu indexování a přesměrování naleznete v části komunikace s vyhledávacím robotem.

Seznam neindexuje všechny stránky mého webu, proč? Co způsobuje nízkou zaindexovanost webu?

Počet zaindexovaných stránek, který zjistíte pomocí operátoru site (např. site:seznam.cz), je pouze přibližný a nemusí odpovídat skutečnému počtu stránek ve vyhledávácí databázi. Přesto se může stát, že všechny stránky webu nemusí být zaindexovány. Příčinou mohou být nejrůznější nedostatky stránky, technické problémy i prostý fakt, že se snažíme indexovat jen stránky přínosné pro uživatele.

Můžete odstranit mojí stránku z výsledků vyhledávání?

Odstraňování stránek z indexu probíhá automaticky a nelze ho provádět ručně. Stránka je z indexu odstraněna, pokud robot při návštěvě zjistí, že se stránka nemá indexovat nebo je již nefunkční. Další podrobnosti o odstraňování stránek najdete na stránce odstranění stránky.

Jak ovlivní nedostupnost webu zobrazování stránek ve fulltextu?

Pokud máte stránky umístěny na serveru se zhoršenou dostupností, SeznamBot nedostupnou stránku zkouší stáhnout opakovaně v několikadenních intervalech. Pokud ale nedostupnost přetrvává, časem dojde k vyřazení stránek z výsledků vyhledávání. Stránky jsou vyřazovány teprve potom, co jsou při kontrole nedostupné třikrát za sebou.

Jak dát vyhledávači vědět, že jsem změnil své stránky?

Robot by při další pravidelné návštěvě stránek změnu obsahu zjistil sám, proces však můžete urychlit tak, že zadáte takovou stránku do přidávacího formuláře. Následně dojde k naplánování další reindexace této stránky.