Google Chrome

Nastavení jiného vyhledávače, než Google

  • Nahoře vpravo od adresního řádku klikněte na ikonu tlačítko nastavení prohlížeče
  • Zvolte Nastavení.
  • Přejděte do sekce Vyhledávání.
  • Klikněte na rozbalovací nabídku, kde je aktuálně Google (vlevo od tlačítka "Spravovat vyhledávače").
  • Z nabídky vyberte vyhledávač.
ukázka změny defaultního vyhledávače