Pokročilé hledání

Pokročilé hledání umožňuje zadávat složitější dotazy, které lze kombinovat pomocí podporovaných operátorů (na stránkách pokročilého hledání není potřeba operátory zadávat, vkládají se automaticky). Díky tomu lze na stránkách vyhledávat přesnou frázi, zvolit místo, kde se má zadané slovo nacházet (v titulku stránky, v URL nebo v textu stránky), omezit hledání na určitou doménu či naopat vybranou doménu z hledání vyloučit. Rozšířené vyhledávání též umožňuje nastavit dokumenty, které se mají prohledávat.

V pokročilém vyhledávání jsou přednastaveny následující operátory:

Při vyhledávání na Seznamu můžete dále použít následující operátory:

Význam a použití operátorů

plus (+)

Operátor plus (+) není povinný. Používá se v případě, kdy chcete vynutit hledání určitého slova. Nalezená stránka tedy musí slovo, kterému plus předchází, obsahovat. Pokud operátor plus není zadán, chová se vyhledávač stejně, jako by zadaný byl.

Příklad použití operátoru plus (+)

čočka +recept
– vyhledaná stránka musí obsahovat slovo recept

uvozovky (" ")

Uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze. Stránka, která se na takto položený dotaz vyhledá, musí obsahovat všechna uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe. Jako frázi lze zadat i jediné slovo, které bude vyhledáno pouze v zadaném tvaru (bez skloňování).

Příklad zadání fráze

"najdu tam co hledám"
– vyhledá stránky, které obsahují text ve stejném znění, jako zadaný dotaz
"autem"
– vyhledá slovo v zadaném tvaru

čárka (,)

Zapsáním čárky mezi zadaná slova vyhledáváči řeknete, že nezáleží na tom, jak daleko jsou slova na vyhledané stránce od sebe vzdálená.

Příklad použití čárky (,)

penzion, Krušné hory
– vyhledá stránky, které obsahují zadaná slova v libovolné vzdálenosti od sebe

not (-)

Operátor not (-) slouží k odfiltrování stránek obsahujících určitý výraz. Lze jej použít pouze v kombinaci s jiným hledaným slovem. Znaménko minus se zapisuje bez mezery přímo před zvolené slovo dotazu.

Příklad použití operátoru not (-)

čočka -kontaktní
– vyhledá všechny stránky obsahující slovo čočka, ale nezobrazí stránky obsahující
slovo kontaktní

intitle:

Operátor intitle: slouží k vyhledání zadaných slov přednostně v titulku stránky. Pokud chcete použít více slov, která by se měla v titulku najít, je potřeba operátor intitle: zopakovat.

Příklad použití operátoru intitle:

intitle:seznam
– vyhledá slovo seznam v titulku stránky
intitle:seznam intitle:nápověda
– vyhledá slova seznam a nápověda v titulku stránky

inurl:

Operátor inurl: se používá pro vyhledání zadaných slov přednostně v URL stránky.

Příklad použití operátoru inurl:

inurl:fulltext
– vyhledá slovo fulltext v URL stránky
inurl:fulltext,napoveda
– vyhledá slova fulltext a nápověda obsažená v URL

intext:

Operátor intext: slouží k vyhledání zadaného slova přednostně v obsahu stránky.

Příklad použití operátoru intext:

intext:nápověda
– vyhledá slovo nápověda v obsahu stránky

site:

Operátor site: slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro vybranou doménu (včetně subdomén), nebo jen pro subdoménu. Použít se dá s dotazem i bez dotazu v jedné nebo více doménách. Více domén musí být odděleno čárkou.

Příklad použití operátoru site:

site:seznam.cz
– vypíše všechny stránky z domény seznam.cz a všech jejích subdomén
(např. napoveda.seznam.cz)

site:napoveda.seznam.cz
– vyhledá všechny stránky na subdoméně napoveda.seznam.cz, ale už ne
na doméně a ostatní subdoménách

hledaný text site:seznam.cz
– vyhledá stránky z domény seznam.cz obsahující hledaný text a seřadí je podle
relevance vzhledem k hledanému textu.

site:novinky.cz,lidovky.cz prezident
– vyhledá slovo prezident pouze na zvolených doménách

site:novinky.cz site:lidovky.cz prezident
– jiný způsob zápisu více domén, vyhledá se totéž

-site:

Operátor -site: vyhledá vše, kromě stránek ze zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru site:.

host:

Operátor host: je velmi podobný operátoru site:. Také slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro jednu vybranou doménu. Narozdíl od operátoru site: ale nerozšiřuje dotaz na případné subdomény.

Příklad použití operátoru host:

host:seznam.cz
– vyhledá všechny stránky na seznam.cz (případně na www.seznam.cz),
ale nebude prohledávat subdomény

host:napoveda.seznam.cz
– chová se v podstatě stejně jako site:napoveda.seznam.cz,
tzn. vyhledá stránky pouze ze zadané subdomény

-host:

Operátor -host: vyhledá všechny stránky kromě zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru host:.

filetype:

Operátor filetype: umožňuje filtrovat vyhledávané dokumenty podle jejich formátu (standardně se vyhledává ve všech typech formátů). Omezit vyhledávání lze na následující formáty: html, doc, rtf, pdf, ppt a txt.

Příklad použití operátoru filetype:

borovice filetype:doc
– vyhledá dokumenty ve formátu doc obsahující slovo borovice.

borovice filetype:pdf site:sofronka.cz
– vyhledá dokumenty ve formátu pdf obsahující slovo borovice, které se nacházejí
na doméně sofronka.cz

filetype:pdf site:sofronka.cz
– vyhledá všechny dokumenty ve formátu pdf na doméně sofronka.cz

přednáška filetype:ppt
– vyhledá všechny dokumenty ve formátu ppt, které obsahují slovo přednáška

TIP

Pokud chcete vybrat více formátů dokumentů, které se mají prohledávat, použijte čárku jako oddělovač mezi jednotlivými typy dokumentů, např. dotaz "borovice filetype:doc,pdf,rtf,ppt" vyhledá dokumenty ve formátu doc, pdf, rtf a ppt, které obsahující slovo borovice.

POZOR

Operátorem filetype lze najít pouze typy souborů, které Seznam standardně indexuje (html stránky a dokumenty ve formátu pdf, doc a rtf, txt a ppt). Nelze vyhledávat soubory, které nemají textový obsah, např. soubory ve formátu jpg.

lang:

Operátor lang: umožňuje omezit vyhledávání pouze na dokumenty v zadaném jazyce. Pomocí tohoto operátoru lze nalézt pouze dokumenty, u kterých můžeme jednoznačně určit jediný hlavní jazyk.

Příklad použití operátoru lang:

cars lang:cs
– vyhledá dokumenty, které obsahují výraz cars a zároveň mají detekovanou pouze češtinu
– do výsledků nebudou zahrnuty cizojazyčné ani vícejazyčné dokumenty

info:

Operátor info: umožňuje ověřit, zda se konkrétní URL nachází v našem indexu.

Příklad použití operátoru info:

info:www.fulltext.sblog.cz
– zjistí, zda je uvedená stránka v indexu

Kombinace operátorů

Uvedené operátory můžete při zadávání dotazů vzájemně kombinovat a tím dosáhnout přesnějšího výsledku.

Příklad kombinace operátorů

rod, pinus "borovice lesní" site:sofronka.cz filetype:pdf
– vyhledá pouze dokumenty ve formátu pdf, které se nacházejí na doméně sofronka.cz,
obsahují přesnou frázi borovice lesní a slova rod a pinus v libovolné vzdálenosti od sebe
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás