Než začnete tvořit web

Předtím, než se pustíte do tvorby nového webu, je dobré si promyslet několik věcí:

Cílová skupina uživatelů

Podle cílové skupiny uživatelů, kterou chcete na svůj web přilákat, bude vypadat styl vašeho webu po obsahové i grafické stránce. Podle ní zvolíte i primární jazyk svého webu.

Pokud nebudete psát pro roboty, ale především pro své uživatele, tedy přirozeně, srozumitelně a čtivě, uživatelé se k vám budou častěji vracet. Je totiž vhodné mít texty rozmanité a nepoužívat v nich pouze nejhledanější slova a fráze.

TIP

K výběru vhodných klíčových slov pro svůj web můžete využít nástroj pro návrh klíčových slov systému Sklik.

Obsah stránky

Snažte se tvořit kvalitní, zajímavý a aktuální obsah, který uživatele zaujme. Povede to k tomu, že se na stránky budou vracet a budou na ně odkazovat. Text by měl být snadno čitelný, bez pravopisných a gramatických chyb. Použitý vyjadřovací jazyk by měl být přirozený pro cílovou skupinu uživatelů.

Více o obsahu stránky

TIP

Kvalitní a zajímavý obsah udrží stávající návštěvníky a přivede nové.

POZOR

Pokud možno nevkládejte textový obsah do obrázků a nezahlcujte text přílišným množstvím klíčových slov a opakovaným obsahem. Svoji stránku udržujte rozumně velikou – příliš velké stránky nemusíme zaindexovat.

Jazyk stránky

Robot Seznamu – SeznamBot – indexuje pouze stránky napsané v českém jazyce. Stránky s převažujícím cizojazyčným textem nejsou indexovány, případně jsou z nich pouze sledovány odkazy.

Název domény

Název domény volte tak, aby byl co nejjednodušší na zapamatování a přitom vás dobře identifikoval. Měl by být krátký, jednoznačný a srozumitelný. Víceslovné názvy domén můžete zapsat bez mezer jako jedno slovo, nebo jednotlivá slova oddělit pomocí spojovníku (-).

Příklady zápisu víceslovné domény

a) s použitím oddělovače: seo-napoveda.cz 
b) bez použití oddělovače: seonapoveda.cz

Robot bere oddělené části domény jako samostatná slova. Pokud jsou slova v doméně napsaná bez mezer, robot zpravidla rozezná jen ta nejběžnější. Toto pravidlo platí i pro strukturování URL.

Výběr top level domény

Top level doména (TLD) je doména nejvyššího řádu. V názvu domény se jedná o poslední část za tečkou. Popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechny názvy domén jednoho státu.

Příklad domény nejvyšší úrovně

www.seo-napoveda.cz – CZ je označení domény nejvyšší úrovně

TLD vybírejte s ohledem na cílovou skupinu uživatelů (pokud chcete cílit na česky mluvící uživatele, s největší pravděpodobností zvolíte českou národní TLD). Svůj web však můžete umístit na jakoukoliv doménu, neboť všechny mají při vyhledávání stejnou prioritu.

Seznam podporuje všechny TLD domény.

TIP

O svém nově vytvořeném webu můžete dát robotovi vědět pomocí přidávacího formuláře.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás