Zakázané optimalizační techniky

Zakázané optimalizační techniky jsou posuzovány poloautomaticky a mají jasně daná pravidla, která nelze ovlivňovat. Patří mezi ně:

Cybersquatting

Cybersquatting je registrace či obchodování s doménovými jmény, obsahujícími registrovanou obchodní značku jiného subjektu, než který doménu registruje. V rozšířeném pojetí se jedná o jakoukoli formu vydávání se za jiný subjekt s úmyslem na něm parazitovat.

Doménová farma

Vytváření velkého množství domén 2. řádu a subdomén (často jde o automatické generování), na kterých jsou provozovány obsahové farmy.

Keyword stuffing

Výsledkem uplatňování keyword stuffingu je přeoptimalizovaný text, který obsahuje nepřirozeně vysoký počet opakování vybraného klíčového slova nebo fráze. Kvůli nadbytečnosti slov může být text gramaticky nesprávný, někdy až nesmyslný.

Cloaking

Cloaking je metoda vytváření speciálních stránek pro robota. Uživatel na stránkách vidí jiný obsah, než jaký se dostane k robotovi. Může se jednat o kompletní záměnu obsahu stránky, nebo skrývání částí textu pomocí CSS nebo pod obrázky, s nimiž vůbec nesouvisí.

Dále je za cloaking považováno vytváření jakýchkoliv grafických úprav pro screenshot robota, jejichž výsledkem je odlišný vzhled stránky oproti tomu, který vidí uživatel ve svém prohlížeči.

Umisťování předplacených odkazových lišt a jiných výměnných odkazových systémů do HTML kódu stránky je bráno jako snaha o manipulaci s přirozeným rozdělením ranku. Takovéto odkazy doporučujeme na webové stránky vůbec neumisťovat. Pokud je na stránkách máte, odstraňte je, nebo jejich odkazům nastavte atribut rel=“nofollow“.

Za nepřirozené odkazy se označují také odkazy, které vedou jinam, než o sobě tvrdí v atributu "href", a tím klamou uživatele. Nejčastěji jsou tvořeny pomocí JavaScriptu.

Mezi nepřirozené odkazy řadíme také odkazy získané nevhodnou výměnou. Za nevhodnou výměnu odkazů považujeme takovou výměnu, kdy je prostředníkem pro poskytování odkazů nějaký automatický systém, s jehož pomocí jsou odkazy distribuovány na velké množství na sobě jinak nezávislých stránek. Pokud se na vašich stránkách takový systém vyskytuje, doporučujeme:

V opačném případě se vystavujete nebezpečí postihu. Na stránce by se měl vyskytovat přiměřený počet odkazů.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás