Divoká karta Super.cz v SuperStar

Díky spolupráci TV Nova a Seznam.cz mají čtenáři Super.cz exkluzivní možnost stát se Divokou kartou Super.cz v soutěži SuperStar, která poběží na TV Nova na začátku roku 2013.

Proč je výhodné účastnit se SuperStar jako Divoká karta Super.cz?

Redakce Super.cz vybere pět nejlepších čtenářů, z nichž vybere porota soutěže SuperStar jednoho, který získá status Divoké karty a díky tomu bude zařazen do soutěže v kole, které probíhá v divadle.

Co je nutné udělat pro to, abych se stal Divokou kartou Super.cz?

1. Musí ti být mezi 16-30 lety.

2. Nahraj svůj zpěv a ulož ho ve formátu MP3 nebo WMA.

3. Do 25.11.2012 pošli email na adresu superstar@super.cz, který bude obsahovat všechny níže uvedené náležitosti:

  • v příloze emailu nahrávku tvého zpěvu ve formátu MP3 nebo WMA (max. 5 MB)
  • v příloze emailu tvou aktuální fotografii
  • v textu emailu tvé jméno, příjmení, věk, telefonní číslo, emailovou adresu
  • v textu emailu je nezbytně nutné uvést níže uvedené prohlášení. Zaslání prohlášení je podmínkou pro zařazení do výběru nahrávek, které budou předány pořadateli Superstar.

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem autorem výkonu na mnou zaslané nahrávce a že zasílám svou fotografii, přičemž v případě nepravdivosti tohoto mého prohlášení se zavazuji uhradit společnosti BORGIS a.s., IČO: 005 64 893, se sídlem Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 121 50 (dále jen „Borgis“) veškerou způsobenou škodu. Zasláním nahrávky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů společností Borgis za účelem výběru nahrávek do pořadu Superstar, jejímž pořadatelem je společnost CET 21 spol.s r.o., IČO: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 (dále jen „CET 21“). Společnosti Borgis dávám svoje svolení s předáním mojí fotografie společnosti CET 21. Výběr nahrávek bude probíhat do dne 30. 11. 2012, poté mohou být veškeré mnou předané osobní údaje buď předány za účelem mojí účasti společnosti CET 21 nebo smazány. Jsem si vědom/a všech svých práv dle ust. § 11, 12 a 21 zákona včetně skutečnosti, že svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů mohu kdykoliv odvolat. Dále jsem si vědom/a skutečnosti, že společnost Borgis vybere dle své úvahy pět nahrávek, které budou předány společnosti CET 21, na výběr mnou zaslané nahrávky nemám žádný nárok a v případě, že moje nahrávka nebude společností Borgis vybrána a předána společnosti CET 21, bude společností Borgis smazána.